Over Elise

Docente Frans, Decaan, Freelance onderwijstrainer en - adviseur, Microsoft Innovative Education Expert

Tools

 • Microsoft Office: Word, Powerpoint, Excell, Forms, Teams, Onenote, Class Notebook, Stream, Whiteboard
 • Videoconferencing: Zoom, Teams
 • Electronische leeromgeving: Its Learning, Moodle
 • Interactieve lessen(series): o.a. Nearpod, LessonUp, Peardeck, Socrative, Kahoot, Mentimeter, Quizlet, Padlet, Whiteboard, Seppo
 • Internationalisering: Mysteryskype, Skype in the Classroom (nu via Flipgrid)
 • Formatief lesgeven: Goformative, Exitticket, Socrative
 • Maken van instructievideo’s: Screen-cast-o-matic, Loom, Camtasia, Wondershare. iMovie, Movavi
 • Maken van eigen audiofragmenten: Audacity, Garageband, mp3fy.com
 • Videolessen: Powtoon, Flipgrid, Youtube, Stream, Vimeo
 • Ondertitelen (voor in de talenles): Youtube, Dotsub
 • Online werken in groepen: wheeldecide, breakoutrooms, gedeelde documenten in MS Office en Google Classroom
 • Content verrijken: H5P, Canva
Neem contact op

Elise in het kort

Elise Bouman is naast docente Frans ook decaan en trainer digitale didactiek, binnen en buiten haar school.

Elise vindt het belangrijk dat de inzet van ICT doordacht gebeurt: vernieuw niet puur om te vernieuwen, maar bedenk vooraf goed wat het beoogde leerdoel is van de inzet van de digitale middelen. Investeer zinvol en duurzaam in middelen en personeel.

In haar lessen gebruikt Elise technologie om beter te kunnen differentiëren, meer actieve werkvormen aan te bieden en om leerlingen ook zinvol te kunnen laten werken met actueel en authentiek materiaal. Daarnaast biedt de inzet van technologische middelen ook de mogelijkheid om thuiszitters actief en zinvol deel te kunnen laten nemen aan de fysieke lessen op school.

In de toekomst hoopt Elise voor alle langdurige thuiszitters ook kwalitatief goed onderwijs op afstand te kunnen realiseren, zodat ook voor hen de stap naar het fysieke onderwijs verkleind zal kunnen worden.

Denk na voordat je klikt.

Mijn Didactische Kennis

 • Blended onderwijs ontwerpen
 • Hybride onderwijs
 • Online toetsen & feedback
 • Advies / project ondersteuning

Onderwijsniveau(s)

 • Primair onderwijs (bovenbouw)
 • Voortgezet onderwijs
 • MBO
 • HBO
 • WO

Toelichting

Digitale didactiek kan lessen verrijken, maar de inzet ervan vergt ook kennis van de juiste tools en de mogelijkheden die die tools didactisch kunnen bieden. Welk leerdoel moet er bereikt worden en welke digitale didactiek is er nodig om dat doel te bereiken?
Door jarenlange ervaring met het gebruik van digitale middelen in de fysieke lessen en de lessen op afstand, kan Elise hulp bieden bij de juiste keuze en voorkomen dat docenten in de valkuilen trappen waar anderen al ingetrapt zijn.
Door een goede training kan veel energie- en tijdverlies voorkomen worden en kunnen docenten en onderwijsorganisaties inzetten op een schaalbare en duurzame inzet van ICT binnen hun organisatie.

Met de juiste inzet van ICT kunnen:
– de leervorderingen van leerlingen beter in beeld gebracht worden
– de lessen beter aangepast worden aan het leerniveau van de leerlingen
– de leerdoelen beter gerealiseerd en geëvalueerd worden
– de lessen interactiever worden
– docenten makkelijker formatief werken
– docenten tijd en energie besparen
– onderwijsorganisaties hun resultaten verbeteren

Elise Bouman is momenteel werkzaam als talendocent op het VWO. Hiervoor gaf zij ook lessen Frans en informatica aan leerlingen in het speciaal onderwijs, VMBO en HAVO. Daarnaast verzorgde zij lessen en colleges in het HBO en WO. In het MBO trainde zij docenten uit verschillende vakgebieden op het gebied van online differentiëren.

Review DECO

Nog geen review beschikbaar